Τετάρτη, 22 Δεκεμβρίου 2010

LAFONISI S.O.S.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΦΟΝΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ mail; s.o.s.lafonisi@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 11 Χανιά: 22-12-2010

Επιστολή Ενημέρωσης.

Προς τον Πρωθυπουργό της χώρας

Κοινοποίηση :

Υπ. Εσωτερικών

Υ.Π.Ε.Κ.Α

Εκλεκτές Δημόσιας Διοίκησης

Τον Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης

Τον Εκλεγμένο Περιφερειάρχη Κρήτης.

.

Κ. Πρωθυπουργέ

Θα θέλαμε να σας κάνουμε γνωστό ότι :

Από το 1970 έως το 2002 ιδιώτης εμφανιζόμενος με Εταιρείες με επωνυμίες ΓΥΨΟΣ ΕΛΛΑΣ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗ ΑΕΒΕ, ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ εξορύσσει παράνομα γύψο της ευρύτερης περιοχής όρμος Στομίου Προφήτης Ηλίας (πρώην Κοινότητας Βάθης και από το έτος 1998 Δήμος Ιναχωρίου).

Παράλληλα λειτουργεί παράνομο εργοστάσιο γύψου (σπαστήρας) στον Όρμο Στόμιου.

Τέσσερα διαφορετικά μέτωπα εξόρυξης αναπτύσσονται σε περιοχή NATURA και Ζώνη SPA (Προστασία της Ορνιθοπανίδας).

Οι οικονομικές συνέπειες για την περιοχή είναι καταστροφικές.

Οι συνέπειες για το φυσικό περιβάλλον είναι εξίσου καταστροφικές.

Από το 1999 ο Δήμος Ιναχωρίου με συντεταγμένες προσπάθειες και σύμφωνη γνώμη όλων των φορέων και τον πολιτών αρχίζει προσπάθεια να σταματήσουν οι παράνομες δραστηριότητες .

Αναπτύσσεται αλληλογραφία με Υπηρεσίες και αποκαλύπτεται επίσημα η αθλιότητα.

Το 2002 έκλεισαν οι παράνομες δραστηριότητες.

Από τότε αρχίζει πόλεμος με τον λατόμο αλλά και με ιδιώτη ο οποίος εμφανιζόταν ως αφεντικό της προστατευόμενης με τριπλή κήρυξη παγκοσμίου φήμης παραλιακή περιοχή Ελαφονήσου.

Το 2006 αρχίζει να υλοποιείται το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π Δήμου Ιναχωρίου.

Μετά από τρία χρόνια δουλειάς με τους φορείς και πολίτες το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π κατατίθεται ολοκληρωμένο στις 2-2-2010 και ο Γ.Γ.Π.Κ οφείλει να το προωθήσει για θεσμοθέτηση.

Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π έχει ενσωματώσει ως έχουν όλες τις προτάσεις για την περιοχή οι οποίες προέκυψαν από εκπόνηση Ε.Π.Μ.

Το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π πολεμάται από τα ίδια εξωγενή ιδιωτικά συμφέροντα για τρείς λόγους.

α) Δεν έχει ως επιτρεπόμενη χρήση την ανάπτυξη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων στην προστατευόμενη με τριπλή κήρυξη (αρχαιολογικός χώρος – ιστορικός τόπος – NATURA) παγκοσμίου φήμης περιοχή Ελαφονήσου και ακολουθεί τις προτάσεις της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (Ε.Π.Μ).

β) Δεν προτείνει ως επιτρεπόμενη χρήση την δημιουργία λατομικής ζώνης εξόρυξης γύψου στην παραλιακή περιοχή η οποία θα καταστρέψει και θα ακυρώσει την αναπτυξιακή προσπάθεια στον πρωτογενή τομέα (αγροτικός) και σε τριτογενή τομέα δηλ. σε δύο τομείς όπου στηρίζεται σε ποσοστό 100% η οικονομία της περιοχής.

γ) Δεν έχει ως επιτρεπόμενη χρήση την ανάπτυξη ΣΝΑΚ - ΜΠΑΡ ταβέρνες στην προστατευόμενη παραλιακή περιοχή Ελαφονήσου και σε βάθος διακόσια μέτρα από την καθορισμένη γραμμή αιγιαλού, ακολουθώντας τις οδηγίες της Ε.Π.Μ και του Διαχειριστικού Σχεδίου για την περιοχή.

Το 2007 κατατίθεται για Περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείο γύψου στην παραλιακή περιοχή Όρμος Στομίου Προφήτης Ηλίας.

Το σύνολο των φορέων και των πολιτών γνωμοδοτεί αρνητικά.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά.

Ο Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης απορρίπτει την αδειοδότηση του λατομείου.

Το 2008 κατατίθεται για Περιβαλλοντική αδειοδότηση από τον ίδιο λατόμο για λατομείο γύψου, πάλι στην παραλιακή περιοχή Όρμος Στομίου Προφήτης Ηλίας Δήμου Ιναχωρίου.

Το σύνολο των φορέων και των πολιτών γνωμοδοτεί αρνητικά.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά.

Ο Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης απορρίπτει την αδειοδότηση του λατομείου.

Το 11/2009 κατατίθεται για Περιβαλλοντική αδειοδότηση πάλι από τον ίδιο λατόμο, λατομείο γύψου πάλι στην παραλιακή περιοχή Όρμος Στομίου Προφήτης Ηλίας Δήμου Ιναχωρίου.

Το σύνολο των φορέων και των πολιτών γνωμοδοτεί αρνητικά.

Το Νομαρχιακό Συμβούλιο ομόφωνα γνωμοδοτεί αρνητικά.

Ο Γ.Γ Περιφέρειας Κρήτης έχει αλλάξει.

Νέος Γ.Γ.Π.Κ είναι ο κ. Αθανάσιος Καρούντζος.

Από τον 11/2009 έως και τον 11/2010 ο νέος Γ.Γ.Π.Κ δεν αποφασίζει.

Περιμένει, γίνονται οι Δημοτικές εκλογές όπου αλλάζει με τον Καλλικράτη η Διοικητική δομή, στις 29-11-2010 και τριάντα μία ημέρες πριν φύγει οριστικά από την θέση του Γ.Γ αποφασίζει για την αδειοδότηση του λατομείου και βάζοντας τον εαυτό του και την Περιφέρεια απέναντι από το σύνολο της Τοπικής Κοινωνίας του Νομού Χανίων.

Στο διάστημα του ενός έτους που είχε την περιβαλλοντική του λατομείου χωρίς να υπογράφει προέβη σε σωρεία κινήσεων μη προβλεπόμενων από τον Νόμο και τουλάχιστον έξω από τις υποχρεώσεις που του επιβάλλει η θεσμική του ιδιότητα.

Κατέστησε δε αποκλειστικά σαν συνομιλητή, τον παράνομο ιδιώτη λατόμο και τον ιδιώτη που θέλει ΣΝΑΚ- ΜΠΑΡ ταβέρνα στην προστατευόμενη παραλιακή περιοχή Ελαφονήσου και απέκλεισε από συνομιλητή του όλη την κοινωνία του Νομού Χανίων αλλά και τους θεσμικούς του Εταίρους.

Παράλληλα επειδή το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π δεν είχε ως επιτρεπόμενη χρήση, την ανάπτυξη λατομικής ζώνης, με διάφορες μεθοδεύσεις και τερτίπια παρακώλυσε την θεσμοθέτησή του ώστε να προλάβει να θεσμοθετήσει λατομείο γύψου.

Με την παρακώλυση της θεσμοθέτησης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π ανοίγει κι ο δρόμος για τις ορέξεις διαφόρων στην προστατευόμενη με τριπλή κήρυξη περιοχή Ελαφονήσου.

Στο ίδιο διάστημα βιομηχανία μηνύσεων και δυσφημιστικών σχολίων στήνεται από τα συγκεκριμένα πρόσωπα εις βάρος όποιου υποστήριζε το Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και κυρίως του Δημάρχου Ιναχωρίου με σκοπό να φοβηθούν και να σταματήσουν να υποστηρίζουν την θεσμοθέτηση του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π και της Ε.Π.Μ όπως αυτά έχουν κατατεθεί.

Έτσι να ανοίξει ο δρόμος για την άλωση της περιοχής από Εταιρείες και πρόσωπα που βρίσκονται πίσω τους και εις βάρος του συνόλου των πολιτών του Ν. Χανίων.

Μετά από αυτήν μας την ενημέρωση, σας αποστέλλουμε να παραλάβετε τις πρώτες Υπογραφές διαμαρτυρίας και του αιτήματος των πολιτών, ώστε να μην γίνει εκτελεστέα η υπογραφή για την λειτουργία λατομείου γύψου στην περιοχή Όρμου Στομίου του Δήμου Ιναχωρίου. Αλλά και να ζητήσουμε να υπογραφεί άμεσα το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου ως έχει κατατεθεί.

Για την Επιτροπή Αγώνα των Πολιτών

ΤΣΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου