Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2011

Γραφείο του ευρωβουλευτή των Οικολόγων Πράσινων Μιχ. Τρεμόπουλου
23.1.2011

ΚΡΗΤΗ: ΣΤΟ ΕΥΡΩΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΟΙ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΑΦΟΝΗΣΙ

Ερώτηση του Μιχάλη Τρεμόπουλου προς την Κομισιόν

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το θέμα της παράνομης έγκρισης για λατομείο γύψου με εκρηκτικά σε απόσταση αναπνοής από το Ελαφονήσι στη Νοτιοδυτικής άκρη της Κρήτης, προστατευόμενη περιοχή μεγάλης οικολογικής και τουριστικής σημασίας.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων Μιχάλης Τρεμόπουλος ζητά από την Κομισιόν να πάρει θέση κατά πόσο είναι συμβατή με την ευρωπαϊκή νομοθεσία η εγκατάσταση λατομείου με εκρηκτικά στη συγκεκριμένη περιοχή και η εκ των υστέρων αδειοδότηση του δρόμου που διανοίχθηκε για την εξυπηρέτηση του έργου.

«Φέρνουμε στο ευρωκοινοβούλιο την υπόθεση του λατομείου στο Ελαφονήσι της Κρήτης, γιατί πρόκειται για ακραία περίπτωση κακοδιοίκησης και πρακτικών που υπονομεύουν το μέλλον», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος. «Όταν η κρατική διοίκηση αναιρεί από το παράθυρο το χωροταξικό σχεδιασμό μιας ολόκληρης περιοχής, για να διευκολύνει καταστροφικές παρεμβάσεις σε ένα από τα πιο ευαίσθητα και πολύτιμα σημεία της Κρήτης, τότε υπάρχει σοβαρό πολιτικό θέμα. Τέτοιες καταστάσεις έχουν καταστρέψει ανεπανόρθωτα αρκετές περιοχές, και δε μπορούν πια να γίνονται αποδεκτές ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρώπη. Οι Οικολόγοι Πράσινοι στηρίζουμε τον αγώνα των πολιτών και της αυτοδιοίκησης για τη σωτηρία ενός εμβληματικού τοπίου με μεγάλη οικολογική και τουριστική σημασία».

Για περισσότερες πληροφορίες: Μιχάλης Τρεμόπουλος 6982 689868

Γιώργος Τσέκος 6933 370458

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης, καθώς και ενημερωτικό σημείωμα από τους Οικολόγους Πράσινους Χανίων)

Θέμα: Αδειοδότηση λατομείου γύψου σε επαφή με προστατευόμενη περιοχή

Λίγες μέρες πριν την λήξη της θητείας του ο Γεν. Γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης υπέγραψε αδειοδότηση λατομείου γύψου με εκρηκτικά στην παραλιακή περιοχή Όρμος Στομίου Δήμου Ιναχωρίου Ν. Χανίων. Η θέση βρίσκεται σε επαφή με το δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000 με κωδ. GR4340016 και GR 4340015 και πλησίον στη διεθνώς γνωστή περιοχή

Ελαφονήσου με κωδ. GR 4340002. Στην περιοχή έχει υλοποιηθεί πρόγραμμα Life «Δράσεις για την προστασία του Γυπαετού και της βιοποικιλότητας» με συγχρηματοδότηση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Λατομεία γύψου δεν προβλέπονται ούτε από την υπό θεσμοθέτηση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.), ούτε από το Σχέδιο Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (ΣΧΟΟΑΠ) του Δήμου, που έχει επίσης υποβληθεί για έγκριση – θεσμοθέτηση. Το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ, ο Γ.Γ. της περιφέρειας Κρήτης αρνιόταν για πάνω από 10 μήνες να το προωθήσει προς έγκριση – θεσμοθέτηση, επικαλούμενος ασήμαντα τυπικά ζητήματα. Την αδικαιολόγητη αυτή καθυστέρηση έχουν επικρίνει δημόσια το Δημοτικό Συμβούλιο Ιναχωρίου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ο Τύπος, το σύνολο των φορέων και πολίτες.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

1. Είναι συμβατή με την περιβαλλοντική νομοθεσία η εκ των υστέρων και μετά από δέκα μήνες αναδρομική περιβαλλοντική αδειοδότηση, συνοδού του λατομείου έργου (δρόμος πρόσβασης) χωρίς τη δημοσιοποίηση που επιβάλλει η ευρωπαϊκή νομοθεσία, ώστε να λάβει γνώση και να εκφέρει άποψη το κοινό;

2. Είναι συμβατή με την οδηγία 92/43 Ε.Ο.Κ. η εγκατάσταση λατομείου γύψου με εκρηκτικά και δρόμου πρόσβασης στην εν λόγω περιοχή και σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων από Ζώνη Ενεργού Προστασίας;

3. Σε τι ενέργειες προτίθεται να προβείτε ώστε να διασφαλιστεί η αποτελεσματική προστασία της περιοχής;

4. Σε ποίες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε να διασφαλίσει την περιοχή από πράξεις της διοίκησης που οδηγούν στην κατασπατάληση κοινοτικών πόρων αλλά και σε διακινδύνευση προστατευόμενων ειδών των οδηγιών 92/43 και 79/409 Ε.Ο.Κ.;

Ενημερωτικό σημείωμα:

Επί τρία χρόνια το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ινναχωρίου στο Νομό Χανιών μελέτησε, κατάρτισε και κατέθεσε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (Ε.Π.Μ.) για την ανάδειξη και προστασία της περιοχής του Λαφονησιού, στα νοτιοδυτικά του νομού. Πρόκειται για πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών, ως πρώτος τουριστικός προορισμός στο νομό Χανίων και μια από τις βασικές περιοχές φυσικού κάλλους.

Παράλληλα με την Ε.Π.Μ του Λαφονησιού, ο Δήμος Ινναχωρίου σύμφωνα πάντα με την κείμενη νομοθεσία προχώρησε στη σύνταξη και κατάθεση του Σχεδίου Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) της περιοχής του συνολικά, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό τον χωροταξικό σχεδιασμό και την Ε.Π.Μ. Λαφονησιού όπως έχει κατατεθεί.

Επί τρία χρόνια υπάρχει μια μεθοδευμένη κωλυσιεργία, τόσο στην υπογραφή έγκρισης της Ε.Π.Μ. με διάφορους τρόπους, αλλά και τη μη υπογραφή του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ινναχωρίου από την Περιφέρεια Κρήτης, κατόπιν εντολών του διορισμένου Γ.Γ. Περιφέρειας Κρήτης, με διάφορες

ανυπόστατες προφάσεις, προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις γης που ορίζει το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ. Το Σχέδιο προτείνει σχεδιασμό χρήσεων γης βασισμένο στην ασφάλεια - προστασίας της περιοχής, με ήπιες χρήσεις, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, αποτρέπει μεγάλες τουριστικές μονάδες (φαραωνικού τύπου) και άλλες οχλούσες δραστηριότητες που θα επιβάρυναν τη βιοποικιλότητα και την προστασία αυτών των περιοχών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ δεν προβλέπει καθόλου ζώνες λατομικής εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή, λόγω γειτνίασης με προστατευόμενες περιοχές Natura αλλά και ένταξης εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας. (S.P.A.), καθώς δεν το επιτρέπει ούτε η ευρωπαϊκή ούτε η ελληνική νομοθεσία.

Παρόλα αυτά, ο διορισμένος Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, λίγο πριν την αποχώρησή του από την περιφέρεια Κρήτης, παράτυπα και παράνομα υπέγραψε την έγκριση αδειοδότησης των περιβαλλοντικών όρων για λατομείο γύψου στην περιοχή Όρμου Στομίου του Δήμου Ινναχωρίου, παρόλο που τέτοια χρήση και χωροθέτηση δεν προβλέπεται στο κατατεθειμένο ΣΧΟΟΑΠ.

Αγνοώντας όλες τις ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου Ινναχωρίου, τις ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, του Τ.Ε.Ε., αλλά και όλων των φορέων και των κατοίκων τις περιοχής, λίγο πριν το τέλος της θητείας του, υπογράφει την αδειοδότηση λατομείου γύψου στην περιοχή. Στόχος του ήταν να μην υπογραφούν το ΣΧΟΟΑΠ και κατ’ επέκταση η Ε.Π.Μ., ώστε να τις καταστήσει ανενεργές και να προχωρήσει στη συνέχεια στην ανασύνταξή τους μέσα από το νέο Καλλικρατικό Δήμο Κισσάμου, επιβάλλοντας έτσι χρήσεις γης που να εξυπηρετούν τις βλέψεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία εποφθαλμιούν την ευρύτερη περιοχή για παρεμβάσεις σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και της πλούσιας βιοποικιλότητας.

ανυπόστατες προφάσεις, προκειμένου να μην ενεργοποιηθούν οι προβλεπόμενες χρήσεις γης που ορίζει το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ. Το Σχέδιο προτείνει σχεδιασμό χρήσεων γης βασισμένο στην ασφάλεια - προστασίας της περιοχής, με ήπιες χρήσεις, προκειμένου να ενδυναμωθούν οι δυνατότητες της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Παράλληλα, αποτρέπει μεγάλες τουριστικές μονάδες (φαραωνικού τύπου) και άλλες οχλούσες δραστηριότητες που θα επιβάρυναν τη βιοποικιλότητα και την προστασία αυτών των περιοχών. Επιπλέον, το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ δεν προβλέπει καθόλου ζώνες λατομικής εξόρυξης στην ευρύτερη περιοχή, λόγω γειτνίασης με προστατευόμενες περιοχές Natura αλλά και ένταξης εντός των ορίων Ζώνης Ειδικής Προστασίας. (S.P.A.), καθώς δεν το επιτρέπει ούτε η ευρωπαϊκή ούτε η ελληνική νομοθεσία.

Παρόλα αυτά, ο διορισμένος Γεν. Γραμματέας της Περιφέρειας, λίγο πριν την αποχώρησή του από την περιφέρεια Κρήτης, παράτυπα και παράνομα υπέγραψε την έγκριση αδειοδότησης των περιβαλλοντικών όρων για λατομείο γύψου στην περιοχή Όρμου Στομίου του Δήμου Ινναχωρίου, παρόλο που τέτοια χρήση και χωροθέτηση δεν προβλέπεται στο κατατεθειμένο ΣΧΟΟΑΠ.

Αγνοώντας όλες τις ομόφωνες αποφάσεις του Δήμου Ινναχωρίου, τις ομόφωνες αποφάσεις του Νομαρχιακού Συμβουλίου Χανίων, του Τ.Ε.Ε., αλλά και όλων των φορέων και των κατοίκων τις περιοχής, λίγο πριν το τέλος της θητείας του, υπογράφει την αδειοδότηση λατομείου γύψου στην περιοχή. Στόχος του ήταν να μην υπογραφούν το ΣΧΟΟΑΠ και κατ’ επέκταση η Ε.Π.Μ., ώστε να τις καταστήσει ανενεργές και να προχωρήσει στη συνέχεια στην ανασύνταξή τους μέσα από το νέο Καλλικρατικό Δήμο Κισσάμου, επιβάλλοντας έτσι χρήσεις γης που να εξυπηρετούν τις βλέψεις μεγάλων ιδιωτικών συμφερόντων τα οποία εποφθαλμιούν την ευρύτερη περιοχή για παρεμβάσεις σε βάρος της τοπικής κοινωνίας και οικονομίας καθώς και της πλούσιας βιοποικιλότητας.

Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011

ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ;

Στο ευρωκοινοβούλιο από τους Οικολόγους Πράσινους το θέμα της εκτός σχεδίου δόμησης στις περιοχές NATURA

Στο ευρωκοινοβούλιο φέρνουν οι Οικολόγοι Πράσινοι το θέμα της διάσπαρτης εκτός σχεδίου δόμησης σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA.

Με αφορμή την υπαναχώρηση του υπουργείου Περιβάλλοντος από τη ρύθμιση που αύξανε από 4 σε 10 στρέμματα το όριο αρτιότητας για εκτός σχεδίου δόμηση στις προστατευόμενες περιοχές, ο ευρωβουλευτής Μιχάλης Τρεμόπουλος κατέθεσε γραπτή ερώτηση προς την Κομισιόν όπου επικαλείται την Ευρωπαϊκή Οδηγία 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων. Η συγκεκριμένη οδηγία αποτελεί τη βάση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τις προστατευόμενες περιοχές και το πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA.

Στην ερώτησή του, ο ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων ρωτά αν η ελληνική πρακτική της διάσπαρτης δόμησης ακόμη και σε προστατευόμενες περιοχές, είναι συμβατή με τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θέτει ακόμη το ερώτημα αν, για τις επιπτώσεις της ελληνικής αυτής «ιδιομορφίας», υπάρχει η κατάλληλη εκτίμηση που απαιτεί το άρθρο 6 της Οδηγίας.

«Αφού η κυβέρνηση δεν έχει πολιτική βούληση να προστατεύσει ούτε καν τις προστατευόμενες περιοχές, είμαστε αναγκασμένοι να αναδείξουμε το θέμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο», δήλωσε ο Μιχάλης Τρεμόπουλος। «Η αύξηση του ορίου αρτιότητας, που ανακλήθηκε με τις πρώτες αντιδράσεις, δεν ήταν παρά ένα στοιχειώδες, θετικό καταρχήν, ημίμετρο. Σε καμιά άλλη ευρωπαϊκή χώρα δεν υπάρχει δόμηση εκτός οικισμών, πολύ περισσότερο σε ευαίσθητες περιοχές με μεγάλη οικολογική σημασία. Το έμμεσο κόστος αυτού του παραλογισμού, για το περιβάλλον αλλά και για τις τοπικές κοινωνίες, είναι ήδη υψηλό και θα γίνεται ακόμη υψηλότερο στο μέλλον. Χρειάζεται λοιπόν να συζητήσουμε, όχι πώς να διατηρήσουμε τη χώρα ως απέραντο οικόπεδο, αλλά πώς να σχεδιάσουμε την έξοδο από τη σημερινή κατάσταση με το λιγότερο δυνατό κοινωνικό κόστος».

(ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης)

Θέμα: Διάσπαρτη δόμηση εκτός σχεδίου στις ελληνικές περιοχές NATURA

Με σχέδιο νόμου «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις» του ελληνικού υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (1) διατηρείται η δυνατότητα για διάσπαρτη ανοικοδόμηση εκτός οριοθετημένων οικισμών («εκτός σχεδίου») σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου NATURA, αρκεί η σχετική ιδιοκτησία να έχει έκταση τουλάχιστον 4 στρεμμάτων. Η αρχική πρόταση του υπουργείου να αυξηθεί τουλάχιστον στα 10 στρέμματα το ελάχιστο αυτό όριο, αποσύρθηκε κατά τη συζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, μετά από πιέσεις βουλευτών και τοπικών συμφερόντων.

Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:

  • Συμβαδίζει το καθεστώς της διάσπαρτης δόμησης σε περιοχές NATURAεκτός ορίων οικισμών, με τις υποχρεώσεις των χωρών μελών βάσει της Οδηγίας 92/43 για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων;
  • Για τις επιπτώσεις του συγκεκριμένου καθεστώτος δόμησης στους ελληνικούς προστατευόμενους οικοτόπους, υπάρχει κατάλληλη εκτίμηση όπως απαιτεί το άρθρο 6 (παράγραφοι 3 & 4) της ανωτέρω Οδηγίας;

ΘΕΣΗ ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ

Ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον

15-01-2011

Ικανοποιημένοι από τις θέσεις που εξέφρασαν πολίτες και φορείς για το ζήτημα του Λαφονησίου και άλλα περιβαλλοντικά ζητήματα των Χανίων, εμφανίσθηκε η αντιπροσωπεία των "Οικολόγων Πράσινων" που χθες ολοκλήρωσε τις επαφές της. Επικεφαλής της αντιπροσωπείας ήταν η εκπρόσωπος Tύπου του κόμματος κα Ελεάννα Ιωαννίδου που επισκέφθηκε χθες το πρωί το Καστέλλι Κισάμου και είχε συναντήσεις με εκπροσώπους στη νέα δημοτική Αρχή και την Αντιπεριφέρεια Χανίων.
Οι "Οικολόγοι Πράσινοι" επισήμαναν την ανάγκη για ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον, ενώ ειδικά σε ό,τι αφορά το Λαφονήσι η κα Ιωαννίδου υπογράμμισε πως "είναι μία περιοχή, της οποίας η ανάπτυξη κινδυνεύει να πάρει άσχημη τροπή μέσα από φαραωνικά τουριστικά και λατομικά έργα που απειλούν την περιβαλλοντική και κοινωνική βιωσιμότητα της περιοχής. Μία περιοχή, όμως, που μπορεί να διασωθεί, με ολοκληρωμένο, μακροπρόθεσμο και βιώσιμο σχεδιασμό που έχει ήδη εκπονηθεί, αλλά αγνοείται από τους αρμόδιους. Είναι σημαντικό για ολόκληρη την
Κρήτη να υπάρχουν ζώνες ήπιας ανάπτυξης εναρμονισμένης με το περιβάλλον. Μόνο έτσι θα ευνοηθεί ουσιαστικά η τοπική κοινωνία και οικονομία τόσο μακροπρόθεσμα, όσο και μεσοπρόθεσμα.»
ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΑΜΟΥ
Στο Καστέλι η αντιπροσωπεία των "Οικολόγων Πράσινων" συναντήθηκε με εκπροσώπους της νέας δημοτικής αρχής Κισσάμου, τους αντιδημάρχους, Μ. Μουντάκη, και Α. Σχετάκη, τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, Χ. Πιτσιγαυδάκη, καθώς και τον δημοτικό σύμβουλο και πρώην δήμαρχο Ιναχωρίου Κ. Κουκουράκη. "Η δημοτική αρχή κινείται στην κατεύθυνση που θα θέλαμε, τηρεί τις προεκλογικές τις δεσμεύσεις και μας ανάφερε πως στο επόμενο Δ.Σ. θα αποφασίσει τη συνέχιση του δικαστικού αγώνα για την ακύρωση των περιβαλλοντικών όρων για το λατομείο γύψου. Μας τονώνει την πεποίηθηση ότι είναι πολύ ουσιαστική η παρέμβαση και η θέληση της νέας δημοτικής αρχής να εμμείνει στις προεκλογικές τις δεσμεύσεις" ανέφερε η κα Ιωαννίδου.
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
Στη συνέχεια έγινε συνάντηση στα γραφεία της Αντιπεριφέρειας με τον κ. Απ. Βουλγαράκη στην οποία και οι Οικολόγοι Πράσινοι τόνισαν την ανάγκη αφενός της έγκρισης του Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και της Ειδικής Περιβαλλοντικής Μελέτης, και αφετέρου της αποτροπής της παράνομης αδειοδότησης λατομείων γύψου, που είναι ασύμβατα με τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της περιοχής του Λαφονησίου. Σε δηλώσεις του ο κ. Βουλγαράκης μίλησε για "γόνιμη συζήτηση και πολύ καλή συνεργασία" και τόνισε πως υπήρξε ταύτιση απόψεων σε πάρα πολλά θέματα. Στην αντιπροσωπεία των "Οικολόγων" συμμετείχαν επίσης ο οργανωτικός υπεύθυνος και αναπληρωματικό μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας, Γιώργος Τσέκος, και τα μέλη της Συντονιστικής Γραμματείας της Πολιτικής Κίνησης Χανίων, Κατερίνα Καλυβιανάκη, Ρούλα Καστρινάκη, Σεραφείμ Κανδήλας και Βαγγέλης Κατσανεβάκης.

Έχτισαν συμβιβασμό για το NATURA

Συμβιβαστική πρόταση, βάσει της οποίας όσοι κατέχουν σήμερα οικόπεδα 4 στρεμμάτων θα μπορούν να τα αξιοποιήσουν οικοδομικά και μετά την ψήφιση του νόμου, που εισάγει την αύξηση της αρτιότητας στα εκτός σχεδίου στις περιοχές Natura σε 10 στρέμματα, έφερε χθες στη Βουλή η υπουργός Περιβάλλοντος। Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου δεν θα ισχύει το δικαίωμα κατάτμησης για οικόπεδα πολλαπλάσια των 4 στρεμμάτων.
Την ενδιάμεση λύση -έναντι των σοβαρών αντιδράσεων στο ΠΑΣΟΚ- θα καταθέσει η Τίνα Μπιρμπίλη επισήμως την ερχόμενη Τρίτη στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία ξεκίνησε η συζήτηση του νομοσχεδίου για την προστασία της βιοποικιλότητας.

Αρχικά, το νομοσχέδιο προέβλεπε ότι όλοι ανεξαιρέτως, πριν ή μετά την ψήφισή του, θα έπρεπε να διαθέτουν 10 στρέμματα για να οικοδομήσουν σε περιοχές Natura.

Αντίθετα προς τις αιτιάσεις περί «ισοπεδωτικής» διάταξης που διατυπώθηκαν χθες, τόσο κατά την κοινοβουλευτική συζήτηση όσο και στην κομματική διαβούλευση στον ΚΤΕ του ΠΑΣΟΚ που προηγήθηκε, η υπουργός Περιβάλλοντος επέμεινε στην οριζόντια ρύθμιση λέγοντας:

Κόκκινες γραμμές

«Ή πάμε σε τομές που θα βάλουν τις κόκκινες γραμμές στα κακώς κείμενα του παρελθόντος ή θα αφήσουμε τα πράγματα όπως έχουν», είπε. Ανεβάζοντας τους τόνους δε, όταν αναφέρθηκε στην ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα στις παρεκκλίσεις του νόμου, τόνισε πως «αυτό που καταστρέφει το φυσικό περιβάλλον δεν είναι μόνον τα 4 στρέμματα, είναι τα 750 τ.μ., στα οποία ο καθένας μπορεί να χτίσει. Ετσι έχουμε καταστρέψει το φυσικό μας περιβάλλον».

Η πρόταση της κ. Μπιρμπίλη διαμορφώθηκε στη σύσκεψη της ηγεσίας του υπουργείου -στην οποία συμμετείχαν η διευθύντρια του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Ρεγγίνα Βάρτζελη και ο γραμματέας της Κ.Ο. του ΠΑΣΟΚ Β. Εξαρχος - η οποία πραγματοποιήθηκε εν όψει ΚΤΕ, προκειμένου να αποκλιμακωθούν οι εσωκομματικοί τόνοι. Οι διαφωνούντες βουλευτές, παρά την απόφασή τους να στηρίξουν το νομοσχέδιο επί της αρχής, εξέφρασαν σοβαρές αντιρρήσεις για τον «ισοπεδωτικό» χαρακτήρα της διάταξης, συγκεκριμένα: η Χρύσα Αράπογλου υποστήριξε πως «πρέπει να γίνουν τοπικά σχέδια διαχείρισης», όπως και η Σούλα Μερεντίτη, ο Αλ. Αθανασιάδης το χαρακτήρισε «άδικο», ο Π. Κουρουμπλής εντόπισε «νομικά κενά». «Καλή η οικολογία, αλλά να μην καταντά οικολαγνεία. Δεν μπορώ να σκέφτομαι πού θα γεννήσει ο πελεκάνος και ένα αναπτυξιακό σχέδιο να τινάζεται στον αέρα», είπε ο Γ. Βούρος, ενώ ο Δ. Βαρβαρίγος, τέλος, παραπονέθηκε πως «οι βουλευτές δεν ακούγονται και δεν λαμβάνονται υπόψη από τους υπουργούς».

Οι διαφωνίες μεταφέρθηκαν και εντός κοινοβουλευτικής διαδικασίας στη συνέχεια, με τον πρόεδρο της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, Γ. Δριβελέγκα, να δίνει το σήμα κατά την έναρξη της συζήτησης.

Περί οικολάγνων

Αφού αναφέρθηκε αρχικά σε «εκμετάλλευση και σπέκουλα από οικολάγνους» που βάζουν στο στόχαστρο τους βουλευτές, υποστήριξε πως «τα δέκα στρέμματα αποτελούν οριζόντιο μέτρο που, αντί να προστατεύσει την άναρχη δόμηση, θα φέρει αντίθετο αποτέλεσμα». Ο Ν. Ζωίδης προανήγγειλε ότι στην επί των άρθρων συζήτηση του νομοσχεδίου θα καταθέσει επισημάνσεις προς βελτίωση της διάταξης, ο Π. Κουκουλόπουλος εμφάνισε τον «ισοπεδωτικό» χαρακτήρα της ρύθμισης ως «αδυναμία» του νομοσχεδίου, ο Κ. Καρτάλης, τέλος, υποστηρίζοντας πως «σε περιόδους οικονομικής κρίσης και η οικολογία είναι πολυτέλεια», συμπληρώνοντας ότι «δεν πρέπει να γίνονται υπερβολές εις βάρος της ανάπτυξης».

Οι εκπρόσωποι της Ν.Δ. δήλωσαν πως θα ψηφίσουν το νομοσχέδιο επί της αρχής εάν τροποποιηθεί η επίμαχη διάταξη, ΛΑΟΣ, ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ δήλωσαν πως θα το καταψηφίσουν. *

Τι αλλάζει, τι ισχύει με τις παρεκκλίσεις

Αυστηρότερο γίνεται το καθεστώς δόμησης στο 25% της ελληνικής επικράτειας που έχει ενταχθεί στο δίκτυο Natura.

Πρόκειται για 419 σημαντικούς οικότοπους, από τους οποίους το 30% διαθέτει ειδικό πλαίσιο προστασίας, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει ως έχει και δεν επηρεάζεται από το υπό συζήτηση νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλλοντος για τη βιοποικιλότητα.

Στο υπόλοιπο 70% των οικολογικά ευαίσθητων περιοχών σήμερα ισχύει το καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης, που δίνει το δικαίωμα έκδοσης οικοδομικής άδειας για κτήριο 200 τετραγωνικών σε ιδιοκτησίες με εμβαδόν 4 στρέμματα.

Σε ειδικές περιπτώσεις, όπως ακίνητα με πρόσοψη σε εθνικό ή δημοτικό δρόμο, ισχύουν οι λεγόμενες παρεκκλίσεις με βάση τις οποίες χαρακτηρίζονται άρτια και οικοδομήσιμα αγροτεμάχια με μικρότερο εμβαδόν και, ανάλογα με τον χρόνο δημιουργίας του, μπορεί να αρκούν τα δύο στρέμματα, ακόμη και τα 1।200 ή και τα 750 μέτρα. Οι παρεκκλίσεις αυτές παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Δεν θα επηρεάσουν όμως τις περιπτώσεις που ώς την ημερομηνία δημοσίευσης έχουν κατατεθεί στις πολεοδομίες πλήρεις φάκελοι. Οι οικοδομικές άδειες αυτής της κατηγορίας, ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσής τους, θα εκδοθούν με το σημερινό καθεστώς δόμησης.

------------------------------------------------------------------------------------------

Οι εξουσίες επί της γης ακολουθούν την χωροταξία, η χωροταξία ρυθμίζεται από το σύνταγμα» υπογράμμισε ο κ. Δεκλερής.



ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΛΗ ΔΕΚΛΕΡΗ
Πρώην Προέδρου του ΣτΕ
Οι εκτάσεις NATURA είναι ιερές και η οποιαδήποτε κτήση σε αυτές είναι αδιανόητη, τόνισε μιλώντας στο ΣΚΑΪ 100,3 ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και επίτιμος αντιπρόεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας, Μιχάλης Δεκλερής.

Χαρακτήρισε γελοιότητα οποιοδήποτε σκόντο γίνει για δόμηση και υπογράμμισε ότι εάν ψηφιστεί μία τέτοια διάταξη η πρώτη υπόθεση που θα πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα τους υπενθυμίσει την υπάρχουσα και σταθερή νομολογία ότι σε εκτάσεις NATURA δεν μπορεί να χτίζουμε.

Ο κ. Δεκλερής σημείωσε ότι η ιδέα των περιοχών NATURA έχει ξεκινήσει από έρευνες που έχουν γίνει στην Αμερική, οι οποίες δείχνουν ότι για να υπάρχει μια αρμονική χωροταξία πρέπει το 75% της γης να είναι άθικτο, το 23% να είναι γη ελαφράς ενεργείας δηλαδή γεωργία και μόνο το 2 - 3% χτισμένη γη.

«Πρέπει να καταλάβουνε οι νεοέλληνες ότι τη γη την ορίζει το κράτος και το σύνταγμα. Οι εξουσίες επί της γης ακολουθούν την χωροταξία, η χωροταξία ρυθμίζεται από το σύνταγμα» υπογράμμισε ο κ. Δεκλερής.

ΣΧΟΛΙΟ:

Και τώρα αναλογισθείτε :
Σε τι μέγεθος στρεμμάτων είναι οι ιδιοκτησίες στην περιοχή του Λαφονησιού;
Γιατί τόσα χρόνια ιδιωτικά συμφέροντα, με την επίσημη υποστήριξη των Βουλευτών του Νομού αντιστρατεύονταν την Ε.Π.Μ. του Λαφονησιού ;
Γιατί δεν την υπέγραψαν μέχρι τώρα οι Κυβερνόντες και τα κόμματα τους;
Γιατί με διαφορές ανυπόστατες προφάσεις, υπεκφυγές, παρατυπίες και παρανομίες επί των σχετικών νόμων, επικαλούνται την μη υπογραφή του ΣΧΟΟΑΠ Δήμου Ινναχωρίου;
Μιας και αυτή η χωροταξία που προβλέπει το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ , υιοθέτει αυτούσια την εγκεκριμένη Ε.Π.Μ. του Λαφονησιού. Που αυτή, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπει αυτό που θέλουν να περάσουν τώρα έστω και με τον νόμο για τις NATURA

Και εδώ το τυράκι τους για τον «κοσμάκι» !
Να γιατί λοιπόν η εξόρυξη γύψου στην περιοχή όχι μόνο δεν έχει κανένα οικονομικό όφελος όπως επικαλούνται. ΕΔΩ :

Ούτε το παπαγάλισμα περί Κινέζων που θα έρθουν να μας πάρουν όλο το γύψο της περιοχής και θα μας σώσουν ευσταθεί. Άλλωστε με την ίδια προπαγάνδα μας τους έφεραν ξανά. Ήρθαν λέει προ καιρού να μας πάρουν το λάδι μας.. Και να που σήμερα το λάδι είναι πιο φθηνό και από την βενζίνη. Και όλοι αυτοί που έχουν την κύρια ευθηνή αυτής της κατάστασης, σήμερα μας κάνουν τους Κινέζους. Μουγκά στην Στρούγκα !
Να γιατί λοιπόν η υπογραφή για λατομείο γύψου στην περιοχή, είναι στην πράξη η αποτροπή και η μη αποδοχή του ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ιναχωρίου και της Ε.Π.Μ. Λαφονησιού και όχι ο γύψος που θα μας σώσει.

Γιατί στον προβλεπόμενο σχεδιασμό τόσο του ΣΧΟΟΑΠ αλλά και τις Ε.Π.Μ. η προστασία και η ανάδειξη των μικρών ιδιοκτησιών γης και εξασφαλισμένη είναι και οικονομικά αξιοποιήσιμη είναι. Αλλά προς όφελος της τοπικής οικονομίας. Αυτό που δεν επιτρέπει είναι τα μεγάλα συμφέροντα των μεγαλοκαρχαριών που ορέγονται την γη και τον τόπο μας για ιδίων οικονομικό όφελος.

Ιδού λοιπόν τι ακριβός επιδιώκει να προστατέψει και να επιβάλει ο Γ.Γ. Περιφεριακής Ανάπτυξης

Ο γνωστός σε όλους μας «Περιφερειάρχης του Γύψου».


Οι εξουσίες επί της γης ακολουθούν την χωροταξία, η χωροταξία ρυθμίζεται από το σύνταγμα» όπως λέει ο κ. Μ. Δεκλερής.

Η χωροταξία ρυθμίζεται από το Σύνταγμα και όχι από τους υποτιθεμένους νόμους των κατευθύνσεων των ιδιωτικών μεγαλοσυμφερόντων και των εντολών του Δ.Ν.Τ.
Γι αυτό και δεν θα τους περάσει !

Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011

LAFONISI S.O.S.

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΦΟΝΙΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΧΑΝΙΑ - ΚΡΗΤΗ mail; s.o.s.lafonisi@gmail.com

Αρ. Πρωτ. 12 Χανιά: 18-01-2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοί που βολεύονται να διαβουλεύονται με κλειστές πόρτες και παράθυρα , ερήμην της κοινωνίας να μας απαντήσουν από πού αντλούν αυτό το δικαίωμα ;

Σήμερα γίνεται από πλευράς τους ( χθεσινά Χανιώτικα νέα )μια γενική αναφορά δημόσια ότι υπάρχει λαθεμένη πληροφόρηση στην δημοσιότητα , σχετικά με το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ινναχωρίου.

Αυτοί που επιμελημένα δυο χρόνια πριν, και κατά την σύνταξη της Ε.Π.Μ. του Λαφονησιού αλλά και δεκατέσσαρες μήνες τώρα, καθυστερούν- κωλυσιεργούν και παρανομούν ασυστόλως με ανυπόστατες παράτυπές και παράνομες αιτιολογίες αρνούμενοι να υπογράψουν το συγκεκριμένο ΣΧΟΟΑΠ παρά την ομόφωνη θέληση πολιτών φορέων και Δήμου έρχονται να μας μιλήσουν για λάθος πληροφόρηση .

Αποδεδειγμένα πλέον βάζουν σε προτεραιότητα τα συμφέροντα ιδιωτών του λατομείου στον Όρμο Στομίου του real estate στην προστατευόμενη περιοχή του Λαφονησιού και το snak bar σε μετασκευασμένο όχημα !!! στην διεθνούς φήμης προστατευμένη παραλιακή περιοχή Λαφονήσου . Προφανώς θέλουν να επανέλθουν σε εποχές όπου με δυναμίτες ανεξέλεγκτα ανατίναζαν την ευρύτερη περιοχή στον Όρμο Στομίου με σκοπό την εξόρυξη γύψου, όπου μπουλντόζες έμπαιναν και κατέστρεφαν μεγάλα τμήματα της προστατευμένης παραλιακής περιοχής του Λαφονησιού πάντα με σκοπό το μεγιστοποιημένο παράνομο κέρδος .

Αποδεδειγμένα εξακολουθούν να σιωπούν και να κρύβονται από τους πολίτες , τους φορείς και τους θεσμικούς εταίρους τους παραποιώντας αποφάσεις και νόμους , ερμηνεύοντας τους με τρόπο που τους καθιστά υπόλογους , στο να υπογράψουν περιβαλλοντική αδειοδότηση λατομείου γύψου στην περιοχή, ώστε αυτό να αποτελέσει το άλλοθι τους για την ΜΗ υπογραφή του ΣΧΟΟΑΠ και την έγκριση της Ε.Π.Μ. του Λαφονισιου και να δημιουργήσει τετελεσμένα .

Με βάση τις διαφαινόμενες αντιδημοκρατικές τακτικές τους και την παραπληροφόρηση τους , για ακόμα μια φόρα Δημόσια ρωτάμε τους συγκεκριμένους αρμόδιους με το θέμα.:

Τον Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καρούντζο Α. , τον Περιφεριάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σ. και τον αντιπεριφεριάρχη Χανίων κ. Βουλγαράκη Α. , να μας απαντήσουν στα παρακάτω ερωτήματα :

Γιατί ο διορισμένος Γ.Γ. Περιφέρεια Κρήτης επί δεκαπέντε μήνες κρύβονταν από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ινναχωρίου, τους φορείς και τους πολίτες για ένα θέμα όπως το ΣΧΟΟΑΠ. Το οποίο ήταν υψίστου ενδιαφέροντός για τους πολίτες και την επιβίωση της περιοχής;

Γιατί η διευθύντρια της ΠΕΧΩ ήταν η μόνη που απουσίαζε από την σύσκεψη που έγινε για το θέμα ,με εμπλεκόμενους επιστημονικούς φορείς, που προκάλεσε ο θεσμοθετημένος σύμβουλος του κράτους το Τ.Ε.Ε., όπου εκεί δεν χώραγαν δημαγωγίες και παραπλάνηση ;

Γιατί ο Γ.Γ. έβαλε στο ψυγείο την αρμόδια και εντεταλμένη υπάλληλο της Δ/νσης ΠΕΧΩ η οποία παρακολουθούσε επί τρία χρόνια ως μέλος της Επ. Επίβλεψής το ΣΧΟΟΑΠ και ήταν η μόνη που γνώριζε λεπτομερώς το θέμα ;

Γιατί ο Γ.Γ. αγνόησε της ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού συμβουλίου , του Νομαρχιακού Συμβουλίου , των φορέων και των πολιτών του Ν. Χανίων περί μη έγκρισης λατομείου γύψου στον Όρμο Στομίου;

Γιατί ο Γ.Γ. προέβει σε ενέργειες τακτοποίησης της Μ.Π.Ε. λατομείου γύψου συστήνοντας επιτροπές ξοδεύοντας χρήματα του Ελληνικού λαού, προκειμένου να νομιμοποιήσει περιβαλλοντικά, παράνομα διανοιχθέντα δρόμο εντός δασικής έκτασης ;

Αντί να τιμωρηθεί αυτή η παρανομία επιβραβεύετε με περιβαλλοντική αδειοδοτηση του παράνομα διανοιχθέντος δρόμου στον Πρ. Ηλία Όρμου Στομίου.

Όσο αναφορά τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Βουλγαράκη θα πρέπει άμεσα και με ονοματεπώνυμο να μας πει από πού άντλησε την πληροφόρηση του και έκανε την αναφορά περί εσφαλμένης ενημέρωσης του τύπου.

Εξ όσων γνωρίζουμε ο κ. Βουλγαράκης έως τώρα δεν έχει ενημερωθεί ούτε ρώτησε για τα θέματα του ΣΧΟΟΑΠ

Α) Τον θεσμοθετημένο σύμβουλο του κράτους Τ.Ε.Ε.

Β) Την επιστημονική επιτροπή επίβλεψης .

Γ) Την αρμόδια υπάλληλο της Δ/νσης ΠΕΧΩ Κρήτης η οποία επι τρία χρόνια παρακολουθούσε το ΣΧΟΟΑΠ

Δ) Τον Δήμο Ινναχωρίου ο οποίος γνωρίζει το θέμα όσο κανείς άλλος

Ε) Την επιστημονική ομάδα εκπόνησης του ΣΧΟΟΑΠ

ΣΤ ) Τους πολίτες του Δήμου Ινναχωρίου

Για εμάς αφού δεν ρώτησε όλους αυτούς σημαίνει ότι δεν ήθελε να γνωρίζει την αλήθεια και απλώς με τις δηλώσεις του φρόντισε να δώσει την εικόνα του υπάκουου και φρονίμου παιδιού στέλνοντας και τα αντίστοιχα μηνύματα στην κοινωνία η οποία παρακολουθεί έκπληκτη τα διάφορα τερτίπια.σχετικα με το θέμα αυτό

Συνεχίζουμε να επιμένουμε. Ωστε να δοθούν οι απαιτούμενες απαντήσεις. Και να υπογραφεί τώρα το ΣΧΟΟΑΠ του Δήμου Ινναχωρίου ως έχει.

Καλούμε για ακόμα μια φορά την νέα Δημοτική αρχή του Δήμου Κισσαμου να επιλυθεί των δεσμεύσεων της και να πράξη θέληση της κοινωνίας..

Σάββατο 8 Ιανουαρίου 2011

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 8 ΤΟ ΒΡΑΔΥ
ΣΤΟ ΚΑΦΕ-ΤΑΡΑΤΣΑ ( ΠΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ )


Φίλοι και Φίλες :
Μετά την ηρεμία των ημερών που πέρασαν, οι εξελίξεις τρέχουν και μας καλούν .
Λίγες μέρες πριν τις γιορτές είχαμε καταθέσει στον Πρωθυπουργό, τους αρμόδιους Υπουργούς, στον νέο και παλιό Περιφερειάρχη, τις πρώτες 500 περίπου υπογραφές.
Σήμερα πλησιάζουμε τις 1000.
Παράλληλα μαθαίνουμε ότι έχει κατατεθεί η σχετική προσφυγή προς το ΣτΕ, καθώς και η αγωγή αναστολής της απόφασης, σχετικά με την αδειοδότηση λατομείου γύψου στην περιοχή, από πλευράς του Δήμου Ιναχωρίου.
Σύμφωνα και με τις αποφάσεις που είχαμε πάρει στην τελευταία μας συνάντηση - εκδήλωση, την Παρασκευή 12 του Δεκέμβρη στην αίθουσα του ΤΕΕ, θα πρέπει και εμείς να συντονίσουμε την δράση μας, για να κάνουμε τις δικές μας δικαστικές προσφυγές αλλά και να οργανώσουμε την παρέμβαση μας όπως της είχαμε αποφασίσει.

Δράσεις άμεσα αναγκαίες που πρέπει να συντονίσουμε και να εκτελέσουμε:
1.Στην ερχόμενη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου θα πρέπει να κάνουμε την πρώτη δυναμική μας παρουσία - παρέμβαση.
Έχουν δηλώσει την διάθεση τους γι αυτό οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι : Σταθάκης Γιώργος , Ανυψητάκης Αντώνης και Σεραφείμ Ρίζος.
Γι αυτό και θα πρέπει να τους ενημερώσουμε και να τους βοηθήσουμε κατάλληλα σε αυτήν τους την προσπάθεια.

2. Θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειες για την συλλογή περισσοτέρων υπογραφών με κάθε τρόπο. Παρουσιάζουμε καθυστέρηση σε αυτό . Υποθέτω λόγο των γιορτών γι αυτό και θα πρέπει να βρούμε τους τρόπους που θα το ξεπεράσουμε.

3. Θα πρέπει να δούμε ακόμα το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού που σε αυτόν θα ζητήσουμε να κατατεθούν τα χρήματα ενίσχυσης των προσπαθειών μας. Τόσο για την δικαστική μας παρέμβαση αλλά και για άλλες ανάγκες που θα προκύψουν.

Για όλα τα παραπάνω ορίζεται:
ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΙΣ 8 το Βράδυ ΣΤΟ ΚΑΦΕ ΤΑΡΑΤΣΑ στο Παλιό Λιμάνι.
Όπως θα αντιλαμβάνεσθε η συμμετοχή και η συμβολή όλων μας για τον περαιτέρω συντονισμό των δράσεων μας, είναι εξαιρετικά αναγκαία.

Ειδοποιήστε όσους μπορείτε
-Για την επιτροπή -
Τσέκος Γιώργος
Κατεβάστε και μεγενθυνεται αυτο το χάρτη।
Διαβάστε με προσοχή τα στιχεία που εμπεριέχει।
Δείτε με ακρίβεια τις παρατυπίες και τις παρανομίες που έχουν γίνει
προκειμένου να δοθεί άδεια λειτουργίας του λατομείου γύψου στην περιοχή.